Sítopásové lisy klasické VX

Konstrukce sítopásového lisu VX vychází z dlouholetých zkušeností s vývojem, výrobou a provozováním pásových lisů pro odvodňování různých typů komunálních a průmyslových kalů.

Hlavním rysem pásového lisu VX je výrazně delší gravitační zóna než u pásových lisů srovnatelné kapacity jiných výrobců. Velmi dlouhá gravitační zóna umožňuje odvodňování kalů s velmi nízkým obsahem sušiny (kolem 1%) a kalů s časově proměnlivou sušinou na vstupu do lisu. Pásové lisy VX je tedy možné použít i tam, kde by u jiných typů lisů bylo nutné předřadit před lis zahušťovač pro dosažení vyšší sušiny kalu na vstupu do lisu. Velmi dlouhá gravitační zóna je dána unikátní konstrukcí lisu, kde na konci gravitační zóny horního síta je kal překlápěn na čisté spodní síto, kde gravitační zóna pokračuje. Překlopení kalu na čisté spodní síto umožňuje odtečení filtrátu,  který by mohl zůstávat na povrchu tvořícího se filtračního koláče na horním sítě. Do klínové zóny již vstupuje kal bez volné vody.

Pásový lis klasický VX Pásový lis klasický VX Pásový lis klasický VX

 

 

Výhody pásových lisů VX

  • Až 6 metrů dlouhá gravitační zóna umožňuje odvodňování kalů s nízkým obsahem sušiny kolem 1% a kaly s časově proměnlivou sušinou na vstupu do lisu.
  • Možnost využití přečištěné vody z filtrátu nebo vody z odtoku z čističky na proplachování filtračních sít, čímž dochází k výrazným úsporám technologické vody.
  • Mnoho částí lisu (žlaby, násypky, kryty, atd. ) je standardně vyrobeno z korozivzdorných materiálů (nerezová ocel, plast).
  • Samostatný pohon pro horní a dolní filtrační síto bez nutnosti použití převodovky zajišťuje bezproblémový běh sít ve stroji. Toto řešení odstraňuje problém s nerovnoměrnou rychlostí posunu sít a tvorby „kapes“ na filtračních sítech, které jsou často příčinou poškození sít.
  • Plynule regulovatelná rychlost filtračních sít pomocí frekvenčního měniče
  • Veškerý spojovací materiál lisu standardně z nerezové oceli
  • Lis možno dodat také v celonerezovém provedení
  • Dosahovaná sušina filtračního koláče pro komunální kaly 18 -35%

Sítopásové lisy VX se vyrábí v různých velkostech dle následující tabulky.

Parametry

Parametry VX

Výkonové parametry lisu závisí na vlastnostech kalu, typu použitého flokulantu a filtračního síta a na kvalitě obsluhy.

Pro více informací o sítopásových lisech VX nás prosím kontaktujte zde.