PPS sita suszące

Home » Sita suszące » PPS sita suszące

PPS sita suszące

PPS sita suszące

PPS sita suszące są w 100% odporne na hydrolizę i mogą działać w jakichkolwiek warunkach termicznych i wilgotnościowych w suszarkach, bez niszczeń włókien spowodowanych występującym procesem hydrolizy. Większość naszych standardowych typów sit suszących można także wykonać z włókien PPS. PPS sita suszące nadają się do użycia w pozycji suszenia, gdzie występuje proces hydrolizy na całym sicie suszącym. Zastosowanie materiału PPS w takiej pozycji może wyraźnie przedłużyć okres użytkowania sita i zapobiec awarii sita w toku eksploatacji urządzenia, która może powstać na skutek zmniejszenia wytrzymałości sita suszącego z powodu występującego procesu hydrolizy.

Poliestrowe sita suszące mogą być również wzmocnione w brzegach włóknami PPS, które zwiększają odporność sit w brzegach na hydrolizę i zapobiegają obluzowaniu. Brzegi PPS to dobry kompromis ceny i wysokiej wartością użytkowej. Wzmocnienie brzegów sit suszących włóknami PPS jest odpowiednie do zastosowania w pozycji suszenia, gdzie występuje proces hydrolizy brzegów.

 

PET sita suszące

PET sita suszące