Akcesoria do sit suszących

Home » Sita suszące » Akcesoria do sit suszących

Wyposażenie standardowe:

Paski startowe (zespół rozruchowy) służą do instalowania nowego sita suszącego w urządzeniu. Do każdego sita suszącego dostarczany jest pasek startowy z metalowymi pierścieniami do mocowania lin. Pasek startowy jest przymocowany do zastosowania sita suszącego w miejscu połączenia i podczas instalacji zostaje przymocowany za pomocą lin do starego sita suszącego.

Ciągi połączeń. Do każdego sita suszącego są dostarczane 2 plastikowe ciągi połączeń ze stalowym drutem wprowadzającym, z których jeden jest zapasowy.

Zamki błyskawiczne i rzepy służą do mocowania obu końców połączeń sita do siebie przed jego podłączeniem do urządzenia. Podłączanie pierścieni połączenia jest wtedy łatwiejsze.

Taśmy wprowadzające z pierścieniami metalowymi

Taśmy wprowadzające z pierścieniami metalowymi

Rzepy

Rzepy

Opcjonalne:

rójkąt wprowadzający służy do instalowania sita w pozycji suszenia, gdzie nie jest umieszczone sito suszące. Nowe sito suszące zatem nie można w tym przypadku przymocować paskiem do starego sita.

Specjalny pistolet do wprowadzania łączącego włosia.

Smar służący do zmniejszenia tarcia łączącego włosia w pierścieniach.

Pistolet do wprowadzenia łączącego włosia oraz smar do zmniejszenia tarcia produkuje firma Lippert International.

Volitelné příslušenství