Repasované kalolisy a modernizace stávajícího zařízení u zákazníka

Home » Komorové kalolisy » Repasované kalolisy a modernizace stávajícího zařízení u zákazníka

Před modernizací

Před modernizací

Kromě výroby nových kalolisů se Latham International specializuje také na prodej repasovaných kalolisů a modernizaci stávajícího zařízení u zákazníka.

Renovace

Latham International má k dispozici mnoho kalolisů vhodných pro renovaci. Renovací kalolisu je dosaženo standardů jako u nového zařízení.

Renovace může zahrnovat následující:

Po modernizací

Po modernizací

 •  Výměna nebo renovace hydrauliky
 • Pískování a nátěr rámu
 • Výměna filtračních desek
 • Instalace nejmodernějšího mechanismu na posun desek a automatické myčky filtračních plachetek (volitelné)
 • Nový řídící systém
 • Úspory až 50 % ve srovnání s novým kalolisem

 Modernizace stávajícího zařízení u zákazníka:

 • Instalace nejmodernějšího mechanismu na posun desek a myčky plachetek (volitelné)
 • Modernizovaný kalolis v chodu

  Modernizovaný kalolis v chodu

 • Výměna filtračních desek popř. přestavba na membránový kalolis
 • Vše instalováno na stávající zařízení zákazníka
 • Čerpadlo pro dopravu kalu
 • Jednotka na přípravu přídavných chemikálií